Effective from 1 January 2024

Cam kết của chúng tôi với sự riêng tư của Quý vị.

OXFORD ELITES GROUP cam kết bảo vệ sự riêng tư của các khách hàng của chúng tôi. Chính sách riêng tư của OXFORD ELITES GROUP (“Chính Sách Riêng Tư”) áp dụng đối với tất cả thông tin cá nhân được thu thập bởi chúng tôi hoặc gửi cho chúng tôi, cho dù là ngoại tuyến hay trực tuyến, kể cả thông tin cá nhân được thu thập hoặc gửi thông qua các trang web của chúng tôi (“các Trang Web” của chúng tôi) và bất kỳ các trang di động, ứng dụng, các widget, và các tính năng tương tác di động khác (gọi chung là, “các Ứng Dụng” của chúng tôi), thông qua các trang truyền thông xã hội chính thức của chúng tôi mà chúng tôi kiểm soát (“các Trang Truyền Thông Xã Hội” của chúng tôi) cũng như thông qua các tin nhắn email có định dạng HTML mà chúng tôi gửi đến quý vị (gọi chung là “các Trang Web”, bao gồm các Trang Truyền Thông Xã Hội, các Ứng Dụng và các Trang Web). Bằng việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi, quý vị đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Riêng Tư này.

Thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nào?

Thông Tin Cá Nhân” là thông tin xác định quý vị là cá nhân, chẳng hạn như:

 • Tên
 • Tên người dùng
 • Địa chỉ bưu chính (bao gồm các địa chỉ gửi hóa đơn và gửi hàng)
 • Số điện thoại (bao gồm các số điện thoại nhà và điện thoại di động)
 • Địa chỉ Email
 • Số thẻ tín dụng và ghi nợ
 • Ảnh đại diện
 • Mã tài khoản truyền thông xã hội
 • Quốc gia cư trú
 • Tên hiển thị
 • Các ưa thích
 • Địa chỉ IP
 • Tên và địa chỉ trường học
 • Tên và địa chỉ công ty
 • Các khóa học yêu thích
 • Thông tin trình duyệt và thiết bị
 • Thông tin tập tin nhật ký máy chủ
 • Thông tin được thu thập thông qua các cookie, pixel tag và các công nghệ khác
 • Dữ liệu sử dụng ứng dụng
 • Thông tin nhân khẩu học và thông tin khác được quý vị cung cấp
 • Thông tin địa điểm
 • Thông tin tổng hợp

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như thế nào?

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm:

 • Thông qua các Trang Web: Chúng tôi có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân thông qua các Trang Web, ví dụ, khi quý vị đăng ký nhận bản tin hoặc thực hiện mua.
 • Ngoại tuyến: Chúng tôi có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân từ quý vị một cách ngoại tuyến, chẳng hạn như khi quý vị liên hệ dịch vụ khách hàng.
 • Từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể nhận Thông Tin Cá Nhân của quý vị từ các nguồn khác, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu công cộng; các đối tác cùng thực hiện marketing; các nền truyền thông xã hội; từ những người là bạn của quý vị hoặc kết nối với quý vị bằng cách khác trên các nền truyền thông xã hội, cũng như từ các bên thứ ba khác. Ví dụ, nếu quý vị chọn kết nối tài khoản truyền thông xã hội của quý vị với tài khoản Trang Web của quý vị, một số Thông Tin Cá Nhân nhất định từ tài khoản truyền thông xã hội của quý vị sẽ được chia sẻ với chúng tôi, mà có thể bao gồm Thông Tin Cá Nhân là một phần trong hồ sơ của quý vị hoặc trong hồ sơ của các bạn của quý vị.
 • Thông qua trình duyệt hoặc thiết bị của quý vị: Các thông tin nhất định được thu thập bằng hầu hết các trình duyệt hoặc tự động thông qua thiết bị của quý vị. Chúng tôi sử dụng thông tin này cho các mục đích thống kê cũng như để đảm bảo rẳng các Trang Web hoạt động đúng chức năng.
 • Thông qua các tập tin nhật ký máy chủ: “Địa Chỉ IP” của quý vị là một con số được tự động chỉ định cho máy vi tính hoặc thiết bị mà quý vị đang sử dụng thông qua Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet (ISP) của quý vị. Địa Chỉ IP được xác định và đăng nhập tự động vào các tập tin nhật ký máy chủ của chúng tôi bất kỳ khi nào người dùng viếng thăm các Trang Web, cùng với thời gian viếng thăm và (các) trang đã được viếng thăm. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi xem các Địa Chỉ IP, các tập tin nhật ký máy chủ và các thông tin có liên quan là Thông Tin Khác, trừ trường hợp chúng tôi được yêu cầu làm khác đi theo quy định của pháp luật.
 • Sử dụng các cookie: Các cookie cho phép các máy chủ web chuyển dữ liệu đến máy vi tính hoặc thiết bị cho mục đích lưu giữ hồ sơ và các mục đích khác. Nếu quý vị không muốn thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng các cookie, có một quy trình đơn giản trong hầu hết các trình duyệt cho phép quý vị từ chối việc sử dụng các cookie.
 • Thông qua việc quý vị sử dụng Ứng Dụng. Khi quý vị tải về và sử dụng một Ứng Dụng, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể theo dõi và thu thập dữ liệu sử dụng Ứng Dụng, chẳng hạn như ngày, tháng và thời gian Ứng Dụng trên thiết bị của quý vị truy cập vào các máy chủ của chúng tôi và thông tin và các tập tin nào đã được tải về Ứng Dụng dựa trên số thiết bị của quý vị.
 • Từ quý vị: Thông tin chẳng hạn như ngày sinh, giới tính và mã vùng, cũng như thông tin khác, chẳng hạn phương tiện thông tin liên lạc ưa thích như của quý vị, có thể được thu thập khi quý vị tự nguyện cung cấp thông tin này.
 • Địa điểm thực tế: Chúng tôi có thể thu thập địa điểm thực tế của thiết bị của quý vị.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ thanh toán của bên thứ ba để xử lý các giao dịch mua hàng và/hoặc thu các khoản quyên góp được thực hiện thông qua các Trang Web. Trong các trường hợp này, Thông Tin Cá Nhân của quý vị có thể được bên thứ ba này thu nhập chứ không phải chúng tôi, và sẽ tùy thuộc vào chính sách riêng tư của bên thứ ba, mà không phải là Chính Sách Riêng Tư này. Chúng tôi không có quyền kiểm soát, và không chịu trách nhiệm đối với việc bên thứ ba này sử dụng hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của quý vị.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân:

 • Để trả lời các thắc mắc của quý vị và thực hiện các yêu cầu của quý vị, chẳng hạn như gửi cho quý vị các bản tin hoặc trả lời các câu hỏi và nhận xét của quý vị.
 • Gửi thông tin hành chính cho quý vị, ví dụ, thông tin về các Trang Web và các thay đổi về các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi. Bởi vì thông tin này có thể quan trọng cho việc quý vị sử dụng các Trang Web, quý vị không thể chọn bỏ việc nhận các thông tin liên lạc này.
 • Hoàn tất và thực hiện giao dịch mua hàng của quý vị và/hoặc quyên góp của quý vị, ví dụ, xử lý các thanh toán của quý vị, thực hiện giao đơn hàng của quý vị đến quý vị, liên lạc với quý vị về giao dịch mua hàng của quý vị và cung cấp cho quý vị dịch vụ khách hàng có liên quan.
 • Cung cấp cho quý vị các cập nhật và các thông báo về các sản phẩm, khuyến mại và chương trình của chúng tôi và gửi đến quý vị các thư mời tham dự các chương trình đặc biệt,
 • Cho phép quý vị liên hệ với và được liên hệ bởi những người dùng khác thông qua các Trang Web, như được Trang Web có liên quan cho phép.
 • Cho phép quý vị tham gia vào các bảng nhắn tin, chat, các trang hồ sơ và blog và các dịch vụ khác mà quý vị có thể đăng thông tin và các tư liệu (bao gồm các Trang Truyền Thông Xã Hội của chúng tôi).
 • Cho các mục đích kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như phân tích và quản lý các hoạt động kinh doanh, nghiên cứu thị trường, kiểm tra, phát triển các sản phẩm của chúng tôi, cải tiến các Trang Web của chúng tôi, nâng cao các dịch vụ và các sản phẩm của chúng tôi, xác định các xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng bá của chúng tôi, đáp ứng trải nghiệm và nội dung các Trang Web dựa trên các hoạt động trong quá khứ của quý vị trên các Trang Web, và đo độ hài lòng của khách hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng (bao gồm khắc phục sự cố liên quan đến các vấn đề của khách hàng).
 • Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được bởi các trình duyệt hoặc thiết bị của quý vị cho các mục đích thống kê cũng như để đảm bảo rằng các Trang Web hoạt động đúng chức năng.
 • Để biết thông tin chi tiết về các cookie chúng tôi sử dụng và các mục đích chúng tôi sử dụng chúng, vui lòng xem chính sách cookie.
 • Chúng tôi có thể sử dụng địa điểm thực tế của thiết bị của quý vị để cung cấp cho quý vị các dịch vụ và nội dung dựa trên địa điểm được cụ thể hóa cho cá nhân quý vị. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ địa điểm thực tế của thiết bị của quý vị, kết hợp với thông tin về các quảng cáo nào quý vị đã xem và các thông tin khác chúng tôi thu thập, với các đối tác marketing của chúng tôi để giúp họ có thể cung cấp cho quý vị các nội dung được cụ thể hóa cho cá nhân quý vị hơn và nghiên cứu hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.
 • Khi chúng tôi tin là cần thiết hoặc thích hợp: (a) theo quy định của pháp luật áp dụng, bao gồm pháp luật bên ngoài quốc gia cư trú của quý vị; (b) tuân thủ thủ tục của pháp luật; (c) phúc đáp các yêu cầu từ các cơ quan công cộng và cơ quan nhà nước bao gồm các cơ quan công cộng và cơ quan nhà nước bên ngoài quốc gia cư trú của quý vị; (d) thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi; (e) bảo vệ các hoạt động của chúng tôi hoặc các hoạt động của bất kỳ bên liên kết nào của chúng tôi; (f) bảo vệ các quyền, sự riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của chúng tôi, và/hoặc các quyền, sự riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của bất kỳ bên liên kết nào của chúng tôi, quý vị hoặc những đối tượng khác; và (g) cho phép chúng tôi thực hiện các biện pháp chế tài sẵn có hoặc giới hạn các thiệt hại mà chúng tôi có thể gánh chịu.
 • Dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ được OXFORD ELITES GROUP xử lý trong và ngoài Liên minh châu Âu /Khu vực Kinh tế châu Âu/Thụy Sĩ, chủ yếu cho mục đích hoàn tất việc đặt hàng của quý vị, cung cấp cho quý vị các sản phẩm và dịch vụ mà quý vị đã đặt hàng (bao gồm bảo hiểm đi lại), và cho các hoạt động marketing và dịch vụ khách hàng. Bởi vì các máy chủ của chúng tôi được đặt tại Hoa Kỳ, các đội bán hàng của chúng tôi được đặt tại các văn phòng sở tại khắp toàn cầu, trụ sở chính của chúng tôi được đặt tại Anh, và các trường học nơi học viên chọn tham gia các lớp học được đặt tại các văn phòng sở tại khắp toàn cầu, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với các công ty liên kết của chúng tôi, các bên xử lý yêu cầu, khiếu nại và các đối tác kinh doanh cả trong và ngoài Liên minh châu Âu /Khu vực Kinh tế châu Âu/Thụy Sĩ. Các đối tác kinh doanh mà chúng tôi chia sẻ thông tin với họ chỉ là các đối tác cần truy cập Thông Tin Cá Nhân để xử lý đặt hàng quý vị đã đặt trên Trang Web, chẳng hạn như hỗ trợ vận chuyển, nơi ở, hoặc trường học, và họ sẽ chỉ nhận những thông tin cần thiết cho mục đích đó. Không có bất kỳ đối tác kinh doanh nào sẽ nhận được Thông Tin Cá Nhân của quý vị cho các mục đích marketing riêng của họ. OXFORD ELITES GROUP xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị tuân theo pháp luật áp dụng về bảo vệ dữ liệu và sự riêng tư. Nếu quý vị có các câu hỏi nào về việc OXFORD ELITES GROUP xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị, hoặc muốn có một bản thông tin OXFORD ELITES GROUP nắm giữ về quý vị, hoặc thực hiện sửa đổi hoặc xóa bỏ dữ liệu cá nhân không chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

An ninh

Chúng tôi sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Đáng tiếc là không có việc truyền dữ liệu nào qua Internet hoặc hệ thống lưu trữ dữ liệu có thể được đảm bảo an ninh 100%.

Nếu quý vị có lý do tin rằng tương tác của quý vị với chúng tôi không còn được đảm bảo an ninh nữa (ví dụ, nếu quý vị cảm thấy là độ an ninh của bất kỳ tài khoản nào quý vị có thể có với chúng tôi đã bị tổn hại), vui lòng thông báo ngay lập tức với chúng tôi về vấn đề đó bằng cách liên hệ với chúng tôi theo hình thức nêu ở mục “Liên Hệ Với Chúng Tôi”.

Truy cập, sửa đổi và lựa chọn

Chúng tôi đưa ra cho quý vị nhiều lựa chọn về việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của quý vị cho các mục đích marketing.

 • Nếu tại bất kỳ thời điểm nào quý vị muốn ngừng nhận các thông tin liên lạc về marketing từ chúng tôi, cách thức dễ nhất để thực hiện việc đó là sử dụng tính năng không đăng ký trong thông tin liên lạc về marketing mà quý vị đã nhận được. Quý vị cũng có thể cho chúng tôi biết bằng cách gửi email, gọi điện hoặc viết thư cho chúng tôi sử dụng thông tin liên lạc dưới đây trong mục “Liên Hệ Với Chúng Tôi”. Trong yêu cầu của quý vị, vui lòng nêu rõ rằng quý vị muốn ngừng nhận các thông tin liên lạc về marketing từ chúng tôi.
 • Ngoài ra, chúng tôi sẽ không tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của quý vị cho các bên thứ ba, bao gồm các công ty con của chúng tôi, cho các mục đích marketing trực tiếp của bên thứ ba nếu chúng tôi đã nhận được và xử lý yêu cầu từ quý vị rằng không nên chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của quý vị với các bên thứ ba cho mục đích đó. Nếu quý vị muốn gửi yêu cầu, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách sử dụng hình thức “Liên Hệ Với Chúng Tôi”. Vui lòng nêu rõ là quý vị yêu cầu chúng tôi không tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của quý vị cho các công ty con của chúng tôi và/hoặc các bên thứ ba khác cho các mục đích marketing trực tiếp của họ.

Vui lòng lưu ý rằng các thay đổi không thể có hiệu lực ngay lập tức. Chúng tôi sẽ hết sức nỗ lực để thực hiện (các) yêu cầu của quý vị ngay khi có thể được trên thực tế và trong mọi trường hợp không muộn hơn 168 giờ sau khi chúng tôi đã nhận được yêu cầu của quý vị. Đồng thời vui lòng lưu ý rằng nếu quý vị chọn bỏ nhận các tin nhắn liên quan đến marketing từ chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể gửi đến quý vị các tin nhắn hành chính quan trọng, và quý vị không thể chọn bỏ nhận các tin nhắn về hành chính.

 • Để xem xét, đính chính, cập nhật, chặn, xóa hoặc mặt khác giới hạn việc chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của quý vị mà đã được cung cấp trước đây cho chúng tôi, vui lòng sử dụng hình thức “Liên Hệ Với Chúng Tôi” và nêu rõ yêu cầu của quý vị. Trong yêu cầu của quý vị, vui lòng nêu rõ thông tin nào quý vị muốn thay đổi, quý vị có muốn Thông Tin Cá Nhân của quý vị được chặn từ cở sở dữ liệu của chúng tôi hay không hoặc mặt khác, hãy cho chúng tôi biết các giới hạn nào mà quý vị muốn đề ra đối với việc chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của quý vị.

Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện các yêu cầu của quý vị ngay khi có thể được một cách hợp lý trên thực tế. Xin lưu ý rằng bất kể các nỗ lực của chúng tôi, nhưng có thể vẫn có thông tin còn lưu lại trong các cơ sở dữ liệu và các hồ sơ khác của chúng tôi, mà sẽ không được gỡ bỏ hoặc thay đổi. Hơn nữa, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể cần giữ lại một số thông tin nhất định cho các mục đích lưu giữ hồ sơ và/hoặc hoàn tất bất kỳ các giao dịch nào mà quý vị đã bắt đầu trước khi yêu cầu sự thay đổi hoặc xóa bỏ nêu trên (ví dụ, khi quý vị thực hiện mua hoặc tham gia vào khuyến mại, quý vị không thể thay đổi hoặc xóa bỏ Thông Tin Cá Nhân được cung cấp cho đến sau khi hoàn tất giao dịch mua hoặc khuyến mại đó).

Các trang web bên thứ ba

Chính Sách Riêng Tư này không đề cập đến, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự riêng tư, thông tin hoặc các thực hành khác của bất kỳ các bên thứ ba nào, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào vận hành bất kỳ trang web nào mà các Trang Web OXFORD ELITES GROUP có đường liên kết. Việc đưa đường liên kết vào các Trang Web OXFORD ELITES GROUP không có nghĩa là chúng tôi hoặc các bên liên kết của chúng tôi chứng thực cho trang web có đường liên kết.

Hơn nữa, chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị quyền truy cập vào chức năng bên thứ ba cho phép quý vị đăng nội dung vào (các) tài khoản truyền thông xã hội của quý vị. Vui lòng lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào quý vị cung cấp thông qua sử dụng chức năng này được điều chỉnh theo chính sách riêng tư của bên thứ ba có liên quan, chứ không phải theo Chính Sách Riêng Tư này. Chúng tôi không có sự kiểm soát nào đối với, và không chịu trách nhiệm về việc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng thông tin mà quý vị cung cấp thông qua sử dụng chức năng này.

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ các chính sách và các thực hành (bao gồm các thực hành an ninh dữ liệu) của các tổ chức khác, chẳng hạn như Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM hoặc bất kỳ các nhà phát triển ứng dụng, nhà cung cấp ứng dụng, các nhà cung cấp nền truyền thông xã hội, các nhà cung cấp hệ thống vận hành, các nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc nhà sản xuất thiết bị khác, bao gồm bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào mà quý vị tiết lộ cho các tổ chức khác thông qua hoặc liên quan đến các Ứng Dụng hoặc các Trang Truyền Thông Xã Hội của chúng tôi.

Thời gian giữ lại

Chúng tôi sẽ giữ lại Thông Tin Cá Nhân của quý vị trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu ra trong Chính Sách Riêng Tư này.

Trẻ em sử dụng các trang web

Chúng tôi có đưa ra các chương trình cho trẻ em để người lớn mua. Để bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em, chúng tôi yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh đối với những người dùng muốn đặt trước hoặc đặt sách giới thiệu thông tin cho một trong những chương trình này nhưng chưa đến tuổi thành niên tại quốc gia cư trú của người đó.

Thông tin nhạy cảm

Nói chung, chúng tôi yêu cầu quý vị không gửi cho chúng tôi, và quý vị không tiết lộ, bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nhạy cảm nào (ví dụ, thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, sắc tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc tín ngưỡng khác, tình trạng sức khỏe hoặc y tế, lý lịch hình sự hoặc tư cách thành viên của nghiệp đoàn) trên hoặc thông qua các Trang Web hoặc theo cách thức khác cho chúng tôi. Trong các trường hợp loại trừ cụ thể, chẳng hạn như các yêu cầu về bảo hiểm, chúng tôi sẽ nêu rõ làm cách nào quý vị có thể thực hiện điều này một cách an ninh.

Các cập nhật đối với chính sách riêng tư này

Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách Riêng Tư này. Vui lòng xem tại ghi chú “Cập Nhật Mới Nhất” tại phần đầu của trang này để xem khi nào là lần gần nhất Chính Sách Riêng Tư này được sửa đổi. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Riêng Tư này sẽ trở nên có hiệu lực khi chúng tôi đăng Chính Sách Riêng Tư sửa đổi lên Trang Web. Việc quý vị sử dụng các Trang Web sau khi có các thay đổi này có nghĩa là quý vị chấp nhận Chính Sách Riêng Tư sửa đổi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu quý vị có bất kỳ các thắc mắc nào về Chính Sách Riêng Tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ thư hello@oxelites.com.