TRẠI HÈ TIẾNG ANH NHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ TẠI ANH 2024

TRẠI HÈ TIẾNG ANH NHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ TẠI ANH 2024

Trại hè tiếng Anh Nhà Lãnh Đạo Trẻ tại Anh – Young Minister là một dạng chương trình học tập ngoại khóa dành cho học sinh nước ngoài tại Anh Quốc. Đây là một cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm ngôn ngữ và văn hóa Anh qua môi trường học tập và giao tiếp hàng ngày.