ROYALLY PRIVILEGED

OXFORD ELITES GROUP TỰ HÀO CUNG CẤP CÁC TRẠI HÈ TIẾNG ANH TỐT NHẤT TẠI ANH QUỐC

Oxford Elites Group là công ty số một Việt Nam, đặt trụ sở tại Anh Quốc, chuyên tổ chức các dịch vụ giáo dục hàng đầu thế giới tại Anh Quốc. Oxford Elites Group được xây dựng bởi nhóm Giảng viên đang giảng dạy tại các trường Đại học danh tiếng tại Anh, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Oxford Elites Group tự hào cung cấp các trại hè tiếng Anh và trại hè Quốc tế tốt nhất, đẳng cấp thế giới tại Anh Quốc. Dịch vụ giáo dục của Oxford Elites Group hướng tới nhóm khách hàng mong muốn được tận hưởng những dịch vụ giáo dục hàng đầu thế giới. Trại hè tiếng Anh và trại hè Quốc tế của Oxford Elites Group dành cho mọi trình độ tiếng Anh, phù hợp cho trẻ em từ 13 tuổi và gia đình. Các trại hè được thiết kế khoa học với nhiều hoạt động ngoại khóa, giúp phát triển các kỹ năng quạn trọng như team buildings, đem lại sự tự tin cho các bé. Trại hè tiếng Anh tại Anh của Oxford Elites Group sẽ đem lại một mùa hè đáng nhớ cho các bé.

brilliant summer

Trại hè tiếng Anh tại Anh của Oxford Elites Group giúp các con tận hưởng một kỳ nghỉ hè thoải mái.

Oxford Elites Group là công ty số một Việt Nam, đặt trụ sở tại Anh Quốc, chuyên tổ chức các dịch vụ giáo dục hàng đầu thế giới tại Anh Quốc. Oxford Elites Group được xây dựng bởi nhóm Giảng viên đang giảng dạy tại các trường Đại học danh tiếng tại Anh, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Oxford Elites Group tự hào cung cấp các trại hè tiếng Anh và trại hè Quốc tế tốt nhất, đẳng cấp thế giới tại Anh Quốc. Dịch vụ giáo dục của Oxford Elites Group hướng tới nhóm khách hàng mong muốn được tận hưởng những dịch vụ giáo dục hàng đầu thế giới. Trại hè tiếng Anh và trại hè Quốc tế của Oxford Elites Group dành cho mọi trình độ tiếng Anh, phù hợp cho trẻ em từ 13 tuổi và gia đình. Các trại hè được thiết kế khoa học với nhiều hoạt động ngoại khóa, giúp phát triển các kỹ năng quạn trọng như team buildings, đem lại sự tự tin cho các bé. Trại hè tiếng Anh tại Anh của Oxford Elites Group sẽ đem lại một mùa hè đáng nhớ cho các bé. Chất lượng giáo dục đẳng cấp thế giới.

world-class education

Trại hè tiếng Anh tại Anh của Oxford Elites Group giúp các con được trải nghiệm môi trường giáo dục số một thế giới.

Oxford Elites Group là công ty số một Việt Nam, đặt trụ sở tại Anh Quốc, chuyên tổ chức các dịch vụ giáo dục hàng đầu thế giới tại Anh Quốc. Oxford Elites Group được xây dựng bởi nhóm Giảng viên đang giảng dạy tại các trường Đại học danh tiếng tại Anh, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Oxford Elites Group tự hào cung cấp các trại hè tiếng Anh và trại hè Quốc tế tốt nhất, đẳng cấp thế giới tại Anh Quốc. Dịch vụ giáo dục của Oxford Elites Group hướng tới nhóm khách hàng mong muốn được tận hưởng những dịch vụ giáo dục hàng đầu thế giới. Trại hè tiếng Anh và trại hè Quốc tế của Oxford Elites Group dành cho mọi trình độ tiếng Anh, phù hợp cho trẻ em từ 13 tuổi và gia đình. Các trại hè được thiết kế khoa học với nhiều hoạt động ngoại khóa, giúp phát triển các kỹ năng quạn trọng như team buildings, đem lại sự tự tin cho các bé. Trại hè tiếng Anh tại Anh của Oxford Elites Group sẽ đem lại một mùa hè đáng nhớ cho các bé. Chất lượng giáo dục đẳng cấp thế giới với môi trường đa văn hóa.

multi-cultural

Trại hè tiếng Anh tại Anh của Oxford Elites Group giúp các con được trải nghiệm môi trường đa văn hóa, với học viên từ nhiều nước trên thế giới.

Oxford Elites Group là công ty số một Việt Nam, đặt trụ sở tại Anh Quốc, chuyên tổ chức các dịch vụ giáo dục hàng đầu thế giới tại Anh Quốc. Oxford Elites Group được xây dựng bởi nhóm Giảng viên đang giảng dạy tại các trường Đại học danh tiếng tại Anh, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Oxford Elites Group tự hào cung cấp các trại hè tiếng Anh và trại hè Quốc tế tốt nhất, đẳng cấp thế giới tại Anh Quốc. Dịch vụ giáo dục của Oxford Elites Group hướng tới nhóm khách hàng mong muốn được tận hưởng những dịch vụ giáo dục hàng đầu thế giới. Trại hè tiếng Anh và trại hè Quốc tế của Oxford Elites Group dành cho mọi trình độ tiếng Anh, phù hợp cho trẻ em từ 13 tuổi và gia đình. Các trại hè được thiết kế khoa học với nhiều hoạt động ngoại khóa, giúp phát triển các kỹ năng quạn trọng như team buildings, đem lại sự tự tin cho các bé. Trại hè tiếng Anh tại Anh của Oxford Elites Group sẽ đem lại một mùa hè đáng nhớ cho các bé. Chất lượng giáo dục đẳng cấp thế giới. Phát triển nhiều kỹ năng mềm quan trọng.

soft skills

Trại hè tiếng Anh tại Anh của Oxford Elites Group giúp các con nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và các kỹ năng mềm quan trọng để chuẩn bị cho các mục tiêu tương lai.

YOUNG MINISTER ENGLISH CAMPS – TRẠI HÈ TIẾNG ANH TỐT NHẤT TẠI ANH NHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ.

13 – 17 tuổi

‘Young Minister English Camps’ – Trại hè tiếng Anh tại Anh Nhà Lãnh Đạo Trẻ – là nhóm các trại hè tiếng Anh tốt nhất được thiết kế đặc biệt dành cho các con trong độ tuổi từ 13 tới 17. Chương trình của ‘Young Minister English Camps’ đặc biệt nhấn mạnh sự phát triển các kỹ năng mềm, như khả năng lãnh đạo (leadership skills) của các con bên cạnh chương trình học tiếng Anh.

  • Địa điểm: Thủ Đô London
  • Trải nghiệm Đại học nổi tiếng nhất: Đại học Oxford (University of Oxford) hoặc Đại học Cambridge (University of Cambridge)
  • Kèm ăn ở
  • Kèm người đồng hành (nếu đi theo trường)
Oxford Elites Group là công ty số một Việt Nam, đặt trụ sở tại Anh Quốc, chuyên tổ chức các dịch vụ giáo dục hàng đầu thế giới tại Anh Quốc. Oxford Elites Group được xây dựng bởi nhóm Giảng viên đang giảng dạy tại các trường Đại học danh tiếng tại Anh, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Oxford Elites Group tự hào cung cấp các trại hè tiếng Anh và trại hè Quốc tế tốt nhất, đẳng cấp thế giới tại Anh Quốc. Dịch vụ giáo dục của Oxford Elites Group hướng tới nhóm khách hàng mong muốn được tận hưởng những dịch vụ giáo dục hàng đầu thế giới. Trại hè tiếng Anh và trại hè Quốc tế của Oxford Elites Group dành cho mọi trình độ tiếng Anh, phù hợp cho trẻ em từ 13 tuổi và gia đình. Các trại hè được thiết kế khoa học với nhiều hoạt động ngoại khóa, giúp phát triển các kỹ năng quạn trọng như team buildings, đem lại sự tự tin cho các bé. Trại hè tiếng Anh tại Anh của Oxford Elites Group sẽ đem lại một mùa hè đáng nhớ cho các bé. Chất lượng giáo dục đẳng cấp thế giới với môi trường đa văn hóa. Trại hè cho nhà lãnh đạo trẻ. Young Minister Summer Camps.
Oxford Elites Group là công ty số một Việt Nam, đặt trụ sở tại Anh Quốc, chuyên tổ chức các dịch vụ giáo dục hàng đầu thế giới tại Anh Quốc. Oxford Elites Group được xây dựng bởi nhóm Giảng viên đang giảng dạy tại các trường Đại học danh tiếng tại Anh, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Oxford Elites Group tự hào cung cấp các trại hè tiếng Anh và trại hè Quốc tế tốt nhất, đẳng cấp thế giới tại Anh Quốc. Dịch vụ giáo dục của Oxford Elites Group hướng tới nhóm khách hàng mong muốn được tận hưởng những dịch vụ giáo dục hàng đầu thế giới. Trại hè tiếng Anh và trại hè Quốc tế của Oxford Elites Group dành cho mọi trình độ tiếng Anh, phù hợp cho trẻ em từ 13 tuổi và gia đình. Các trại hè được thiết kế khoa học với nhiều hoạt động ngoại khóa, giúp phát triển các kỹ năng quạn trọng như team buildings, đem lại sự tự tin cho các bé. Trại hè tiếng Anh tại Anh của Oxford Elites Group sẽ đem lại một mùa hè đáng nhớ cho các bé. Chất lượng giáo dục đẳng cấp thế giới với môi trường đa văn hóa. Trại hè tiếng Anh Quốc Tế tại Anh cho gia đình đồng hành - Diamond Companion English Camps

DIAMOND COMPANION ENGLISH CAMPS – TRẠI HÈ TIẾNG ANH TỐT NHẤT TẠI ANH GIA ĐÌNH ĐỒNG HÀNH.

5 – 15 tuổi

Trại hè tiếng Anh tại Anh Gia Đình Đồng Hành – Diamond Companion English Camps – là nhóm các trại hè tiếng Anh tốt nhất tại Anh, được thế kế cho các con trong độ tuổi 5 – 15. Điểm đặc biệt của Diamond Companion English Camps là bố (mẹ) có thể đồng hành với các con trong thời gian ở Anh. Chương trình trại hè tiếng Anh Gia Đình Đồng Hành – Diamond Companion English Camps – được thiết kế nhằm tạo các kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời của các con và bố (mẹ).

  • Phù hợp với mọi trình độ tiếng Anh
  • Chương trình thiết kế thời gian riêng tư (free time) để khám phá nước Anh cho bố (mẹ)
  • Trải nghiệm Đại học nổi tiếng nhất: Đại học Oxford (University of Oxford) hoặc Đại học Cambridge (University of Cambridge)
  • Bố (mẹ) có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng bé.

THE ROYAL ENGLISH CAMPS – TRẠI HÈ TIẾNG ANH TỐT NHẤT tại anh ĐẲNG CẤP HOÀNG GIA.

13 – 17 tuổi

‘The Royal English Camps’ – Trại hè tiếng Anh tại Anh đẳng cấp Hoàng Gia – là nhóm các trại hè tiếng Anh tốt nhất cho bé trong độ tuổi từ 13 tới 17. Chương trình của ‘The Royal English Camps’ cung cấp những hoạt động thượng hạng bậc nhất cho bé trong thời gian ở Anh.

Oxford Elites Group hiện đang lên kế hoạch triển khai chương trình Trại hè tại Anh ‘The Royal English Camps’ – Trại hè tiếng Anh đẳng cấp Hoàng Gia cho 2025. Liên hệ với Oxford Elites Group nếu bạn quan tâm tới chương trình đẳng cấp này.

Oxford Elites Group là công ty số một Anh Quốc, chuyên tổ chức các dịch vụ giáo dục hàng đầu thế giới tại Anh Quốc. Oxford Elites Group được xây dựng bởi nhóm Giảng viên đang giảng dạy tại các trường Đại học danh tiếng tại Anh, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Oxford Elites Group tự hào cung cấp các trại hè tiếng Anh và trại hè Quốc tế tốt nhất, đẳng cấp thế giới tại Anh Quốc. Dịch vụ giáo dục của Oxford Elites Group hướng tới nhóm khách hàng mong muốn được tận hưởng những dịch vụ giáo dục hàng đầu thế giới. Trại hè tiếng Anh và trại hè Quốc tế của Oxford Elites Group dành cho mọi trình độ tiếng Anh, phù hợp cho trẻ em từ 13 tuổi và gia đình. Các trại hè được thiết kế khoa học với nhiều hoạt động ngoại khóa, giúp phát triển các kỹ năng quạn trọng như team buildings, đem lại sự tự tin cho các bé. Trại hè tiếng Anh tại Anh của Oxford Elites Group sẽ đem lại một mùa hè đáng nhớ cho các bé. Chất lượng giáo dục đẳng cấp thế giới với môi trường đa văn hóa. Trại hè tiếng Anh Quốc Tế đẳng cấp Hoàng Gia - The Royal English Camps.

oxford elites group cung cấp CÁC trại hè tiếng anh TỐT NHẤT tại anh phù hợp với mọi trình độ.

Oxford Elites Group có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu về Trại hè tiếng Anh tốt nhất tại Anh. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn chưa tìm được chương trình Trại hè tiếng Anh tại Anh phù hợp.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ TRẠI HÈ TIẾNG ANH TỐT NHẤT TẠI ANH QUỐC

Trại hè tiếng Anh tại Anh nào tốt nhất phụ thuộc vào tình hình của bạn và gia đình. Nếu bạn muốn dành cho các con cơ hội tham gia Trại hè tiếng Anh tại Anh với những hoạt động thượng hạng, ‘The Royal English Camps’ – Trại hè tiếng Anh tại Anh đẳng cấp Hoàng Gia là lựa chọn số một. Nếu bạn muốn trải nghiệm nước Anh cùng với các con trong thời gian ở Anh, ‘Diamond Companion English Camps’ – Trại hè tiếng Anh tại Anh Gia Đình Đồng Hành là lựa chọn tuyệt hảo. Tóm lại, tất cả các Trại hè tiếng Anh tại Anh của Oxford Elites Group đều thuộc nhóm những dịch vụ giáo dục tốt nhất tại Anh. Bạn nên tham khảo thêm các bài viết chia sẻ kinh nghiệm về Trại hè tiếng Anh tại Anh của chúng tôi.

Đầu tư thời gian và suy nghĩ sớm về các Trại hè tiếng Anh tại Anh là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của các con. Bạn và gia đình nên suy nghĩ về các Trại hè tiếng Anh khoảng một năm trước khi xuất phát. Ví dụ, nếu các con muốn tham gia Trại hè ở Anh 2025 (khoảng tháng 7 – 8 năm 2025), bạn nên bắt đầu tìm hiểu vào khoảng tháng 7 năm 2024.

Oxford Elites Group mong muốn đem lại cho các con trải nghiệm và cơ hội phát triển các kỹ năng mềm và khả năng tiếng Anh tốt nhất. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích các con tham gia các Trại hè tiếng Anh có học viên đến từ nhiều nước khác nhau như Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam.

Chúng tôi có khả năng cung cấp các chương trình tiếng Anh và dịch vụ giáo dục tốt nhất tại Anh với nhiều lứa tuổi. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu muốn tham gia một chương trình tiếng Anh khác, ngoài Trại hè tiếng Anh.